Image placeholder

"geleceğe değer kattık"

İsrafın ve atık oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümü/geri kazanımının sağlanmasını anlatmak, çarpıcı örnekleri göstermek, bu sayede insanlarımızda ve çocuklarımız da çevre bilinci oluşturmak.

Image placeholder
  • Dünyanın yaşam kaynakları
  • Dünyanın nüfusu ve artış miktarı
  • İsraf nedir? Nasıl Önlenir?
Image placeholder
  • Üretilen atıklar ve miktarları, bunların çevreye ve doğaya zararları
  • Geri kazanım ve faydaları

Diğer Projeler