Image placeholder

Sergi temel bilimler ve mühendislik alanından pek çok konuyu bir konsept çerçevesinde ele almakta ve ziyaretçilerine geniş bir yelpazede bilgiler sunmaktadır. Biyoloji biliminin çalışma konusu olan pek çok bilimsel gerçeklik anlaşılır ve interaktif bir şekilde aktarılırken; özellikle biyomimikri kısmında inovasyon konuları mühendislik, fizik ve kimyaya ait kavramların da eklenmesi ile açıklanmaktadır.

Image placeholder
  • Farklı yaş gruplarında farklı birikimlere sahip insanları bilimle buluşturmak,
  • Bilime olan ilgi ve meraklarını arttırmak ve farkındalık oluşturmak serginin temel amacıdır.
Image placeholder

Bu amaca hizmet etmek üzere günlük hayatta sıkça deneyimlenen mekanizma, araç gereç ve malzemeler serginin odak noktası olarak seçilmiştir.

Diğer Projeler