Image placeholder

TÜBİTAK 1511 DESTEK SÜRECİNDEKİ SERGİ PROJESİ

Sergiler, temel mekanizmalardan başlayarak bunların kullanım yerleri ve uygulamaları, daha sonra günlük hayatta kullandığımız araç ve gereçlerin çalışma prensipleri ve temel malzemeler ile ileri düzeyde akıllı malzemeler hakkında her yaştan ziyaretçide merak uyandıracak şekilde bilgilendirmeyi hedefleyen, ayrıca araçların tarihsel gelişimi hakkında da bilgi verilerek nasıl evirildiklerini açıklayan, etkileşimli düzenekleri içinde bulunduran, deneysel ve uygulamalı unsurların bulunduğu ünitelerden oluşmaktadır.

Image placeholder
  • Temel mekanizmalar
  • Karmaşık makinalar olarak görülen ancak çalışma prensipleri bu temel basit mekanizmalara dayanan örnekler
  • Teknolojik gelişmeyi gösteren camlı sergiler
  • Günlük yaşamda kullanılan basit ve karmaşık düzenekler
  • Araç gereçlerin tarihsel gelişimi ile ilgili müze sergileri
  • Dijital interaktif oyun ve uygulamalar
  • Görsel projeksiyonlar
  • Masa aktiviteleri
  • Akıllı malzemeler
Image placeholder

konularını birlikte komple ve eğlenceli şekilde sunarak ilgi, merak, öğrenme isteği ve eğlenceyi bir arada harmanlamakta ve farklı yaş gruplarına hitap etmektedir.

Diğer Projeler